Zilele Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice 18-20 noiembrie 2008
Rss Feed

Despre facultate

18 ani de comunicare… 10 ani de universitar la FCRP

Evenimente şi proiecte pe scurt

1990: Anul în care începe să prindă contur ideea apariţiei SNSPA.

1991: Este înfiinţat, în cadrul SNSPA, Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, cu scopul de a organiza forme de învăţământ postuniversitar.

1997: „Specialist în relaţii publice” - categoria este introdusă în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR).

1998: Devine o realitate, în mod oficial, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice - forma universitară.

1998: Este acreditat Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice.

1998: Ia naştere Institutul Român de Comunicare şi Relaţii Publice. O realizare deosebită a Institutului o reprezintă editarea Revistei Române de Comunicare şi Relaţii Publice, în colaborare cu Academia Română (Institutul de Sociologie, Laboratorul de Media, Comunicare şi Cultură) şi cu Universitatea Bucureşti (Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării), indexată în bazele de date internaţionale.

1999: România a găzduit la Bucureşti cea de-a 40-a Olimpiadă Internaţională de Matematică. Cu această ocazie, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a organizat campania de presă a evenimentului şi a editat, cu sprijinul cotidianului Adevărul, ziarul Olimpiadei - Sigma. Ziar bilingv (română-engleză), Sigma a apărut în cinci numere, în condiţii grafice excelente.

1999: FCRP lansează învăţământul la distanţă.

2000: Are loc lansarea pe piaţa de carte a editurii facultăţii, comunicare.ro.

2000: Are loc deschiderea centrelor teritoriale FCRP, la Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa şi Craiova.

2000 - 2001: Departamentul de Informatică al facultăţii a derulat un proiect de cercetare împreună cu Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate (ONBSS) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Proiectul a avut ca obiective realizarea paginii de Internet a Oficiului, a unei baze de date care să faciliteze gestionarea electronică a cererilor şi ofertelor de burse în străinătate, precum şi conceperea şi realizarea de materiale promoţionale.

2000 - 2002: Au loc diverse simpozioane, activităţi desfăşurate de Centrele de Perfecţionare în Relaţii Publice şi Comunicare, centre realizate cu sprijin financiar internaţional.

2003: Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice participă la proiecte de mobilităţi Leonardo da Vinci.

2003: Dennis L. Wilcox, unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti şi autori de cărţi de relaţii publice, conferenţiază public la FCRP.

2003 - Ia naştere Universitatea Virtuală de Afaceri (UVA), ca urmare a unui proiect cofinanţat de Uniunea Europeană, prin programul PHARE. UVA este un centru de formare şi instruire continuă la distanţă în domeniul afacerilor, oferind cursuri de scurtă durată în sistem online. Modulele de instruire UVA sunt adaptate realităţii româneşti, cu un curriculum în mod continuu actualizat, care răspunde nevoilor de formare profesională de pe piaţa noastră. Fiecare curs este însoţit de un caiet de aplicaţii, realizat în colaborare de către cadre didactice de renume şi practicieni de succes în businessul românesc. Reprezentând prima concretizare a unui proiect de e-learning din România, UVA a instruit, în perioada octombrie 2003 - aprilie 2004, un număr de 1300 de cursanţi, în toate regiunile ţării.

2003: În decembrie, este lansată sesiunea de comunicări ştiinţifice ComunicarTe.

2004: În premieră în România, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice organizează trei masterate în sistem online în domeniile:
Managementul proiectelor;
Management şi comunicare în afaceri;
Management educaţional şi comunicare instituţională.

2005: FCRP este acreditată prin H.G. 916/11.08.2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 766/ 23.08.2005.

2005: În conformitate cu prevederile Uniunii Europene, durata studiilor este redusă de la 4, la 3 ani (primul ciclu Bologna).

2005: Se anunţă încheierea parteneriatului cu IAA (International Advertising Association).

2005: Unul dintre cei mai reputaţi specialişti internaţionali în branding, Wally Ollins, conferenţiază la FCRP. Cărţile sale sunt traduse la comunicare.ro şi Dl. Ollins a revenit în România şi la lansarea volumului “Despre brand” în 2007, publicată tot la comunicare.ro.

2006: FCRP lansează programul academic în limba engleză, destinat atât studenţilor Erasmus, cât şi celor români.

2007: FCRP devine partener oficial al evenimentului de relaţii publice Romanian PR Award.

2007: FCRP organizează prima ediţie a conferinţei sale internaţionale anuale, sub numele de Globalization and Policies of Development, cu o largă participare din lumea academică europeană. Între timp, a avut loc şi a doua ediţie (2008).

2008: Se lansează o nouă specializare pentru învăţământul universitar: Psihologia.

2008: SNSPA organizează Şcoală doctorală în Ştiinţele Comunicării.

Copyright © 2008 zilelecomunicarii.ro